Commonality and safety stocks

K.H. Donselaar, van, J. Wijngaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

27 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)197-204
TijdschriftEngineering Costs and Production Economics
Volume12
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit