Common carotid artery lumen segmentation in B-mode ultrasound transverse view images

Xin Yang, Mingyue Ding, Liantang Lou, Ming Yuchi, Qiu Wu, Yue Sun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)15
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Image, Graphics and Signal Processing
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit