Commitment engineering: conceptual engineering without representations

Guido Löhr (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Commitment engineering: conceptual engineering without representations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Kunst en humaniteit