Commercieel en technisch beleid, nu en morgen

J.G. Balkestein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-24
TijdschriftSW-cahier
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit