Comments on variation of the exponent of flicker noise in MOSFETs

B.K. Jones, L.B. Kiss, L.K.J. Vandamme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)815-817
Aantal pagina's3
TijdschriftSolid-State Electronics
Volume43
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit