Comments on "Transition from transpiration to film cooling"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-184
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Heat and Mass Transfer
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Transition from transpiration to film cooling"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit