Comments on "Results of a long-term low-level microwave exposure of rats"

E. Rongen, van, G.C. Rhoon, van, A. Aleman, G. Kelfkens, H. Kromhout, F.E. Leeuwen, van, H.F.J. Savelkoul, W.J. Wadman, R.D.H.J. Weerdt, van de, A.P.M. Zwamborn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Results of a long-term low-level microwave exposure of rats"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science