Comments on "Results of a long-term low-level microwave exposure of rats"

E. Rongen, van, G.C. Rhoon, van, A. Aleman, G. Kelfkens, H. Kromhout, F.E. Leeuwen, van, H.F.J. Savelkoul, W.J. Wadman, R.D.H.J. Weerdt, van de, A.P.M. Zwamborn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In a recent publication in this Transactions, Adang et al. concluded that long-term exposure to RF electromagnetic fields may have effects on survival and on blood parameters in rats. The Electromagnetic Fields Committee of the Health Council of The Netherlands disputes this conclusion.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1893-1894
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
Volume59
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Results of a long-term low-level microwave exposure of rats"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit