Comments on: Perspectives on integer programming for time-dependent models

Tom van Woensel (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)180-183
Aantal pagina's4
TijdschriftTOP
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum10 mei 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2019

Citeer dit