Comments on 'Estimation of instantaneous moment arms of lower-leg muscles' - reply

C.W. Spoor, J.L. Leeuwen, van, A. Huson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)873
TijdschriftJournal of Biomechanics
Volume24
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit