Comments on "Effect of humid air flow rate on the filmwise condensation inside a vertical cooled pipe: numerical and experimental study"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Effect of humid air flow rate on the filmwise condensation inside a vertical cooled pipe: numerical and experimental study"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie