Comments on "Effect of humid air flow rate on the filmwise condensation inside a vertical cooled pipe: numerical and experimental study"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2139-2140
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Heat and Mass Transfer
Volume38
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Effect of humid air flow rate on the filmwise condensation inside a vertical cooled pipe: numerical and experimental study"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit