Comments on "Dynamic priority allocation via restless bandit marginal productivity indices"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Dynamic priority allocation via restless bandit marginal productivity indices"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen