Comments on "Dynamic priority allocation via restless bandit marginal productivity indices"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Without abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-201
TijdschriftTOP
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comments on "Dynamic priority allocation via restless bandit marginal productivity indices"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit