Commentary on a special case of the Gauss-Lucas theorem in the geometry of the zeros of polynomials

L. Kuipers, G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Commentary on a special case of the Gauss-Lucas theorem in the geometry of the zeros of polynomials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.