Comment on "The nucleation behavior of supercooled water vapor in helium"

D.G. Labetski, V. Holten, M.E.H. Dongen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  110 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Comment on "The nucleation behavior of supercooled water vapor in helium"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Physics

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science