Comment on the Marangoni effect in packed distillation columns

K. Rietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A polemic. Some limitations are highlighted of the phys. model proposed by W. B. Patberg et al. (ibid., 1983, 38, 917) for the effectiveness of Marangoni convection in distn. in a packed column. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-195
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comment on the Marangoni effect in packed distillation columns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit