Comment on prototypicality revisited

P.P.M. Hekkert, H.M.J.J. Snelders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-107
  TijdschriftEmpirical Studies of the Arts
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit