Comment on "magnetoresistance associated with antiferromagnetic interlayer coupling spaced by a semiconductor in Fe/Si multilayers"

F.J.A. den Broeder, J. Kohlhepp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A Comment on the Letter by K. Inomata, K. Yusu and Y. Saito, Phys. Rev. Lett. 74, 1863 (1995).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3026
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume75
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1995

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comment on "magnetoresistance associated with antiferromagnetic interlayer coupling spaced by a semiconductor in Fe/Si multilayers"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit