Coming to terms with modal logic : on the interpretation of modalities in typed lambda-calculus

V.A.J. Borghuis

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    568 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Coming to terms with modal logic : on the interpretation of modalities in typed lambda-calculus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.