Coming to terms with modal logic : on the interpretation of modalities in typed lambda-calculus

V.A.J. Borghuis

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  572 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • Baeten, Jos, Promotor
  • Bunt, H.C., Promotor, Externe Persoon
  • Nederpelt, Rob, Co-Promotor
  Datum van toekenning9 dec 1994
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit