Comfort in autonomous car: mitigating motion sickness by enhancing situation awareness through haptic displays

Nidzamuddin bin Md. Yusof

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1387 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Rauterberg, G.W.M. (Matthias), Promotor
  • Terken, Jacques M.B., Promotor
  • Delbressine, Frank L.M., Co-Promotor
Datum van toekenning3 jul 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4808-8
StatusGepubliceerd - 3 jul 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit