Combustion phasing controllability with dual fuel injection timings

C.A.J. Leermakers, L.M.T. Somers, B.H. Johansson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Combustion phasing controllability with dual fuel injection timings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen