Combustion of PMMA, PE, and PS in a ramjet

C.W.M. Geld, van der, P.A.O.G. Korting, T. Wijchers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Combustion of PMMA, PE, and PS in a ramjet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen