Combustion modelling of Fast Pyrolysis Bio Oil in a residential heating boiler by means of FGM

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelCombura 2019
  Plaats van productieSoesterberg
  StatusGepubliceerd - 9 okt 2019

  Citeer dit