Combustion associated noise in central heating equipment

K.R.A.M. Schreel, J.H.M. Thije Boonkkamp, ten, M.L. Bondar, V.N. Kornilov, E.L. Tillaart, van den, L.P.H. Goey, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-16
TijdschriftBrandbrief
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2004

    Vingerafdruk

Citeer dit