Combining the power of searching and querying

S. Cohen, Y. Kanza, Y.A. Kogan, W. Nutt, Y. Sagiv, A. Serebrenik

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    8 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining the power of searching and querying'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen