Combining the multiplex advantage of FT-spectrometers with the sensitivity of the cavity ring down technique

Richard Engeln, Rens Zijlmans, Edward Hamers, Daan Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining the multiplex advantage of FT-spectrometers with the sensitivity of the cavity ring down technique'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology