Combining the best linear approximation and dimension reduction to identify the linear blocks of parallel Wiener systems

Maarten Schoukens, Christian Lyzell, Martin Enqvist

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining the best linear approximation and dimension reduction to identify the linear blocks of parallel Wiener systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering

Chemical Engineering