Combining system dynamics modeling with other methods : a systematic review

M. Zolfagharian, A.G.L. Romme, B. Walrave

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining system dynamics modeling with other methods : a systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen