Combining regular expressions with (near-)optimal Brzozowski automata

M. Frishert, B.W. Watson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining regular expressions with (near-)optimal Brzozowski automata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen