Combining interactive hierarchy visualizations in a web-based application

Michael Burch, Willem Aerts, Daan Bon, Sean McCarren, Laurent Rothuizen, Olivier Smet, Daan Wöltgens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining interactive hierarchy visualizations in a web-based application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen