Combining explicit and implicit measures to study the effects of persuasive games

Kathrin Gerling, Max Birk, Regan Mandryk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelCHI'14 Workshop “Games User Research on Mixed Methods and Reporting Results”
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit