Combining dynamic deontic logic and temporal logic for the specification of deadlines

F.P.M. Dignum, R. Kuiper

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 30th Annual Hawaii Conference on System Sciences (HICSS-30, Maui, Hawaii, USA, January 7-10, 1997)
RedacteurenR. Sprangue
UitgeverijIEEE Computer Society
Pagina's336-346
Volume5
ISBN van geprinte versie0-8186-7734-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit