Combining CSG modeling with soft blending using Lipschitz-based implicit surfaces

D. Dekkers, C.W.A.M. Overveld, van, R.H.M. Golsteijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)380-391
  TijdschriftThe Visual Computer
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit