Combining AOR diagrams and Ross business rules diagrams for enterprise modeling

K. Taveter, G.R. Wagner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 2nd international workshop on agent-oriented information systems (AOIS-2000)
RedacteurenG. Wagner, Y. Lesperance, E. Yu
Plaats van productieStockholm, June 2000
Pagina's113-130
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit