Combined SPIV-PLIF and orthogonal PLIF measurements : mixing in a pulsed jet in crossflow

L. Thomas, R. Vernet, C.C.M. Rindt, L. David

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined SPIV-PLIF and orthogonal PLIF measurements : mixing in a pulsed jet in crossflow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics