Combined catalytic reactions : an integrated biocatalytic approach in polymer chemistry

A. Heise, A.R.A. Palmans, C.E. Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined catalytic reactions : an integrated biocatalytic approach in polymer chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Material Science