Combinatorics, computer algebra and Wilcoxon-Mann-Whitney test

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    431 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Combinatorics, computer algebra and Wilcoxon-Mann-Whitney test'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde