Combinatorial material research : a supramolecular approach to novel polymers

S. Schmatloch, C. Brändli, H.H. Nguyen-Ngoc, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-238
TijdschriftPMSE Preprints
Volume87
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combinatorial material research : a supramolecular approach to novel polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit