Combinatorial evaluation of the Host-Guest Chemistry of Star-Shaped Block Copolymers

M.A.R. Meier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combinatorial evaluation of the Host-Guest Chemistry of Star-Shaped Block Copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry