Combinatorial evaluation of the Host-Guest Chemistry of Star-Shaped Block Copolymers

M.A.R. Meier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)356-359
TijdschriftJournal of Combinatorial Chemistry
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combinatorial evaluation of the Host-Guest Chemistry of Star-Shaped Block Copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit