Combinatorial approximation algorithms : a comparative review

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)210-215
TijdschriftOperations Research Letters
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit