Column-coupling in electrophoresis

T.P.E.M. Verheggen, F.E.P. Mikkers, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)723-726
TijdschriftProtides of the Biological Fluids
Volume27
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit