Colourfulness of colour images of natural scenes: Multidimensional scaling

E.A. Fedorovskaya, H. Ridder, de, F.J.J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)90-
TijdschriftPerception
Volume23
Nummer van het tijdschriftSuppl.
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit

Fedorovskaya, E. A., Ridder, de, H., & Blommaert, F. J. J. (1994). Colourfulness of colour images of natural scenes: Multidimensional scaling. Perception, 23(Suppl.), 90-.