Colourful photo-curable coatings for application in the electro-optical industry

J. Lub, D. J. Broer, P. Van de Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Colourful photo-curable coatings for application in the electro-optical industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen