Colour effects obtained with polarized light

J. Bergmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)290
TijdschriftInternational Lighting Review
Volume12
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1961
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit