Colour centres in borate, phosphate and borophosphate glasses

P. Beekenkamp

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  509 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stevels, J.M., Promotor
  Datum van toekenning21 dec 1965
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit