Colorimeter for tooth color quantitation

T.P. Burgt, van der, J.J. Bosch, ten, P.C.F. Borsboom, W.J.P.M. Kortsmit

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)725-
  TijdschriftJournal of Dental Research
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit

  Burgt, van der, T. P., Bosch, ten, J. J., Borsboom, P. C. F., & Kortsmit, W. J. P. M. (1985). Colorimeter for tooth color quantitation. Journal of Dental Research, 64(4), 725-.