Colored spanning graphs for set visualization

F. Hurtado, M. Korman, M.J. Kreveld, van, M. Löffler, V. Sacristán, R.I. Silveira, B. Speckmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Colored spanning graphs for set visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde